O kancelarii

Swoją wiedzę i bogate doświadczenie staram się przekazywać Klientom w ramach bieżącej współpracy.

W 2014 r. ukończyłem 5-letnie studia na kierunku prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie odbyłem 3-letnią aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Z wyróżniającym wynikiem złożyłem egzamin radcowski i posiadam tytuł zawodowy radcy prawnego.

Już od trzeciego roku studiów rozwijałem prężnie swoje umiejętności i zainteresowania w sferze udzielania zindywidualizowanej pomocy prawnej na rzecz klientów działając w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, gdzie sporządzałem pisemne opinie prawne i przyjmowałem klientów w siedzibie Poradni. To doświadczenie pozwoliło mi zgłębić bliżej prawne zagadnienia praktyczne, otworzyć się na potrzeby klientów, których nieraz nie było stać na profesjonalną obsługę prawną i z bliska poznać ich problemy. Na studiach działałem także aktywnie w zarządzie Poradni, kierując jej pracami i wykazywałem się przy tym dużą odpowiedzialnością za powierzone mi zadania.

Poza powyższymi obowiązkami wykonywanymi w ramach Uczelni, w tamtym czasie równolegle pozyskiwałem doświadczenie pracując w uznanych Trójmiejskich kancelariach prawnych, doskonaląc się w obsłudze zarówno rozmaitych przedsiębiorców działających w różnych branżach, jak i innych jednostek organizacyjnych nieprowadzących stricte działalności gospodarczej (takie jak np. wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia czy fundacje) oraz samych klientów indywidualnych.

W ramach swojej działalności projektuję i opiniuję umowy, dbając w najwyższej mierze o interesy swoich Klientów.

Przygotowuję dla nich rozmaite pisma, w tym pisma inicjujące postępowania przed urzędami, sądami i organami egzekucyjnymi oraz opinie prawne.

Zapewniam także kompleksową reprezentację i prowadzenie tych postępowań, zastępując klientów przed tymi organami i sądami jako ich pełnomocnik procesowy.

Przede wszystkim specjalizuję się w dziedzinie szeroko pojmowanego prawa cywilnego, w tym prawa zobowiązań, spadkowego i nieruchomości oraz procedury cywilnej, w dziedzinie prawa gospodarczego, w tym prawa spółek handlowych, także w ramach gałęzi prawa administracyjnego.

Dawid Aniszewski Kancelaria Radcy Prawnego

Cechuję się wysoką kulturą osobistą, dużą dozą wyrozumiałości i zaangażowaniem, co pozwoliło mi na zbudowanie trwałych relacji z Klientami, którzy bez wahania powierzają mi prowadzenie swoich spraw niezależnie od stopnia ich skomplikowania.

Dodatkowo znam biegle język angielski (w tym legal english) i zapewniam świadczenie pomocy prawnej także na rzecz klientów obcojęzycznych, projektując umowy oparte o język angielski, czy świadcząc pomoc prawną także w języku angielskim. W swojej pracy także, w razie potrzeby dokonania urzędowych tłumaczeń, współpracuję z tłumaczem przysięgłym.

Zobacz w czym się specjalizuję.