Oferta

Wierzę, że moja wiedza i bogate doświadczenie pozwolą na jak najpełniejsze zrozumienie oczekiwań Klienta i wyznaczenie optymalnych rozwiązań.

Przedsiębiorcy

Kompleksowa obsługa prawna- projektowanie i analiza umów w toku prowadzonej działalności gospodarczej, analiza problemów prawnych i wydawanie opinii, prowadzenie postępowań cywilnych i administracyjnych.

Zapewniam elastyczne formy współpracy i kompleksowe prowadzenie obsługi prawnej w zakresie do pełnego uzgodnienia z Klientem. Od prowadzenia prostych spraw o zapłatę należności od kontrahentów (windykacja na wszystkich etapach: przedsądowym – sądowym – egzekucyjnym) po analizę bardziej skomplikowanych problemów prawnych napotykanych w bieżącej działalności.

Kompleksowa obsługa prawna

KLIENCI INDYWIDUALNI

Kompleksowa obsługa prawna | doraźna pomoc prawna – projektowanie i analiza umów zawieranych w toku życia codziennego, prowadzenie postępowań cywilnych o zapłatę, spadkowych i innych, obsługa roszczeń z gwarancji i rękojmi w sporach z przedsiębiorcami, pomoc przy kredytach frankowych („odfrankowienie” lub unieważnienie umów).

Zapewniam doraźną pomoc w razie zaistnienia danego problemu prawnego lub wedle uznania Klienta – jego kompleksową obsługę obejmującą także prowadzenie danego postępowania od jego wszczęcia do jego prawomocnego zakończenia.

Ponadto we współpracy ze znaną Trójmiejską Kancelarią Prawną zajmuję się dochodzeniem roszczeń w sprawach denominowanych i indeksowanych do kursu franka szwajcarskiego (CHF) umów kredytowych.

INNE PODMIOTY – WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE, STOWARZYSZENIA, FUNDACJE

Kompleksowa obsługa prawna – szeroka oferta usług prawnych oraz doradztwa w toku bieżącej działalności, projektowanie i analiza umów, podejmowanych uchwał w zakresie ich zgodności z prawem, prowadzenie rozmaitych postępowań sądowych i administracyjnych.

Zapewniam kompleksową obsługę wspólnot mieszkaniowych, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów, dbając o należyte rozwiązywanie napotykanych lub unikanie możliwych do przewidzenia problemów prawnych w toku ich działalności. Zakres działalności jest elastyczny i dopasowywany do potrzeb danego Klienta.

Poznaj zasady współpracy.