Zasady współpracy

Uważam że przejrzyste i czytelne zasady współpracy są bardzo istotne w budowaniu relacji z Klientami.

Wiem, że każdy Klient wymaga indywidualnego podejścia, w związku z czym staram się zaproponować Klientowi najbardziej odpowiadający jego potrzebom wariant świadczenia pomocy prawnej oparty o jeden z dwóch poniższych systemów lub w razie potrzeby stanowiący ich połączenie (wszystko pozostaje do uzgodnienia z klientem):

System godzinowy

Wynagrodzenie ustalane jest na podstawie liczby godzin poświęconych na świadczenie pomocy prawnej na rzecz Klienta oraz uprzednio uzgodnionej wysokości stawki za godzinę pracy.

System ten stosowany jest przede wszystkim w przypadku problemów prawnych wymagających bardziej wymagającego podejścia, jak np. w przypadku konieczności podjęcia doraźnej pomocy prawnej przy biegu terminu do wniesienia danego środka zaskarżenia.

System ryczałtowy

Wynagrodzenie ustalone jest pomiędzy Klientem a Kancelarią jako stała stawka za świadczenie pomocy prawnej w ramach uzgodnionego zakresu czasowego (przede wszystkim w okresach miesięcznych).

Ten system przeznaczony jest głównie dla stałej obsługi prawnej.

Już podczas pierwszego spotkania z Klientem staram się wytłumaczyć wszelkie warunki świadczenia pomocy prawnej i wspólnie z Klientem podejmuję decyzję o sposobie rozliczeń.

Zapraszam do kontaktu celem umówienia spotkania.